Portal en probas mentres se elabora o regulamento de participación
Imprimir esta información

Política de Privacidade

 1. A navegación pola información dispoñible no portal UDC Decide da Universidade da Coruña é anónima.
 2. Para utilizar os servizos contidos no portal UDC Decide da Universidade da Coruña o usuario deberá rexistrarse e proporcionar previamente os datos de carácter persoal segundo a información específica que consta en cada tipo de alta.
 3. Os datos aportados serán incorporados e tratados pola Universidade da Coruña de acordo coa descrición do ficheiro seguinte:
  • Nome do ficheiro/tratamento: XESTION_PROCESOS_PARTICIPATIVOS
  • Finalidade do ficheiro/tratamento: xestionar os procesos participativos para o control da habilitación das persoas que participan nos mesmos e reconto meramente numérico e estatístico dos resultados derivados dos procesos de participación universitaria.
  • Órgano responsable: Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria.
 4. O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o órgano responsable indicado, todo o cal infórmase en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 5. Como principio xeral, este sitio web non comparte nin revela información obtida, agás cando fose autorizada polo usuario, ou a información sexa requirida pola autoridade xudicial, ministerio fiscal ou a policía xudicial, ou se dea algún dos supostos regulados no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.