Portal en probas mentres se elabora o regulamento de participación

Ruben Ruben

Maior presenza de termináis TPV
Pagar con tarxeta e móvil en todolos servizos do campus?
Comedores saúdables
Máis variedade saudable, más frescos e verduras, máis pratos vexetarianos, menos residuos.
Acceso a espazos de estudo e traballo coa Tarxeta TIU
Acceder a Fablabs, aulas de traballo e zonas de estudo mediante o uso da tarxeta TIU
Prazas de recarga de vehículos eléctricos
Promover unha movilidade eléctrica individual xunto os sistemas colectivos. Non soamente para coches, se non bicicletas (necesarias para subir ata Zapateira...) ou ciclomotores eléctricos.