Portal en probas mentres se elabora o regulamento de participación

Ángel Ángel

Máis materias específicas nas mencións de educación
Nas mencións dos graos de educación, perdimos formación, por iso propoño que se poñan máis materias específicas nas mencións, polo menos para cubrir os créditos dos graos coas materias da mención.