Portal en probas mentres se elabora o regulamento de participación
José Sanjurjo
José Sanjurjo  •  Adxunto de Participación  • 

Outra das actuacións consiste en introducir criterios de hábitos saudables nos pregos de prescricións técnicas para a licitación do servizo de cafetería da UDC, e así se está a realizar desde hai uns meses. Por outra banda, na Oficina de Medio Ambiente (OMA ) da UDC estanse a realizar enquisas sobre hábitos saudables e sustentables nas cafetarías da UDC.
Para concluír, un dos obxectivos para este curso, ademais de que o grupo de traballo formalice a súa existencia para reforzar a súa autoridade, é que a UDC conte cun acordo de asesoramento dun/ha nutricionista.
(2/2)

Sen votos  |  0 0
Sen respostas